ณัฏฐนันท์เนอร์สซิ่งแคร์ (Nattanun nursingcare) เรามีความยินดีให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก่อนการตัดสินใจเพราะทางศูนย์เราตระหนักดีว่าการที่ท่านฝากคนที่ท่านรัก และ ห่วงใย ที่สุดให้เจ้าหน้าที่ดูแล ทางทีมงานของเรา ทุกคนมี ความยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่านและคนที่ท่านรักดุจครอบครัว จากครอบครัวท่านเอง

ทางเราเปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจัดส่งพนักงานแม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย จัดส่งพนักงานเฝ้าไข้ตามบ้าน ตาม โรงพยาบาล จัดส่งทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจังหวัด พนักงานของเราทุกคน ได้ผ่าน การตรวจสอบประวัติตามระเบียบของศูนย์และมีประสบการณ์การทำงาน

พนักงานของเราทุกคนผ่าน การอบรมการปฏิบัติจริงตามสายงานนั้นๆ มาเป็นอย่างดีมีกิริยามารยาท ระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี พร้อมให้บริการ

แม่บ้าน


คุณสมบัติพนักงานแม่บ้าน แม่ครัว

มีทั้งประจำและไป-กลับ ( ไป-กลับ เฉพาะปริมณฑลฯ )

พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว เป็นเพศหญิง อายุ 20-50 ปี มีความรู้ความสามารถในการทำงานแม่บ้านและแม่ครัวเป็นอย่างดี และตรวจสอบประวัติ เบื้องต้นจากทางศูนย์ มีใจรักในงานด้านบริการและมีความอดทนดีเยี่ยม

 

อัตราค่าบริการ

 • แม่บ้านประจำ  อัตรา ค่าบริการ 10,000 - 13,000 บาท / เดือน
 • แม่บ้าน(ไป-กลับ)  อัตรา ค่าบริการ 10,000 - 13,000 บาท / เดือน
 • แม่บ้านแม่ครัว   อัตรา ค่าบริการ 12,000 - 16,000 บาท / เดือน
 • ทุกตำแหน่งงานต้องมีวันหยุดให้สัปดาห์ละ1 วัน ถ้าหากต้องการจ้างพิเศษ OTวันละ 500-700 บาท

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก


คุณสมบัติพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

พนักงานพี่เลี้ยงเด็กทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็ก เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-50 ปี มีใจรักในสายงาน มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กเป็นอย่างดี หรือมีการศีกษาด้านบริบาล  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

 

อัตราค่าบริการ

 • พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน อัตรา ค่าบริการ 12,000 - 18,000 บาท / เดือน
 • พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด  อัตรา ค่าบริการ 14,000 - 18,000 บาท / เดือน
 • พี่เลี้ยงเด็กโต           อัตรา ค่าบริการ 12,000 - 15,000 บาท / เดือน
 • ผู้ช่วยพยาบาล       อัตรา ค่าบริการ 16,000 - 20,000 บาท / เดือน
 • ทุกตำแหน่งงานต้องมีวันหยุดให้สัปดาห์ละ1 วัน ถ้าหากต้องการจ้างพิเศษ OTวันละ 500-1,000 บาท

 

หน้าที่โดยสังเขป

 • จัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กเช่น นม ของว่าง
 • ทำทุกอย่างสำหรับเด็กเช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว
 • การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
 • ดูแลทำความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง ตลอดเวลาที่น้องอยู่กับพี่เลี้ยง
 • ศึกษาพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้เหมาะสม
 • เมื่อเด็กมีไข้หรือเป็นหวัด ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น เช็ดตัวลดไข้และแจ้งให้คุณแม่หรือผู้ปกครองเด็กทราบในเบื้องต้น
 • เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ช่วยฝึกสอนหนังสือ(เด็กโต)อื่นๆตามคำแนะนำของคุณแม่

บริการดูแลผู้สูงอายุ


คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี หรือมีการศีกษาด้านบริบาล  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-10 ปีขึ้นไป และมีการตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-50 ปี

 

หน้าที่โดยสังเขป

 • ดูแลสุขอนามัยความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุ
 • ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของที่นอน-ห้องนอน-ห้องน้ำซักรีดเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ
 • ดูแลด้านอาหาร-ทำอาหารป้อนยาหรือฟีตอาหารตามอาการของผู้สูงอายุ
 • ดูแลการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ดูแลกิจกรรมบำบัดและนันทนาการในด้านการฝึกสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้งานได้
 • ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างเช่นวัดไข้วัดความดันเป็นต้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้สูงอายุ
 • ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุเช่นพาผู้สูงอายุเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายรวมไปถึงการนวดผ่อนคลายเป็นต้น
 • ทำอาหารให้ผู้สูงอายุได้ ทั้งธรรมดาและปั่นตามสูตรที่โรงพยาบาลให้มาและพ่นยาหรือให้ออกซิเจนหรือฉีดอินซูลินให้ผู้สูงอายุ

 

อัตราค่าบริการ

 • ดูแลผู้สูงอายุ  อัตราค่าบริการ 12,000 - 16,000 บาท/เดือน
 • ผู้ช่วยพยาบาล  อัตราค่าบริการ 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
 • ต้องมีวันหยุดให้สัปดาห์ละ1 วัน ถ้าหากต้องการจ้างพิเศษ OTวันละ 500-700 บาท

ดูแลผู้ป่วย

บริการดูแลผู้ป่วย


คุณสมบัติของพนักงานดูแลผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงาน หรือจบบริบาล ผ่านการตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 20 - 50 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2- 10 ปีขึ้น

 

หน้าที่โดยสังเขป

 • ดูแลสุขอนามัยความสะอาดร่างกายของผู้ป่วย
 • ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของที่นอน-ห้องนอน-ห้องน้ำซักรีดเสื้อผ้าของผู้ป่วย
 • ดูแลด้านอาหาร-ทำอาหารป้อนยาหรือฟีตอาหารตามอาการของผู้ป่วย
 • ดูแลการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ดูแลกิจกรรมบำบัดและนันทนาการในด้านการฝึกสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้งานได้
 • ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างเช่นวัดไข้วัดความดันเป็นต้น
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้ป่วย
 • พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุกๆ2ชั่วโมง(ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)
 • ทำอาหารให้ผู้ป่วยได้ ทั้งธรรมดาและปั่นตามสูตรที่โรงพยาบาลให้มาและพ่นยาให้ออกซิเจนหรือดูดเสมหะตามอาการของผู้ป่วย

 

อัตราค่าบริการ

 • ดูแลผู้ป่วย อัตราค่าบริการ 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
 • ผู้ช่วยพยาบาล  อัตราค่าบริการ 16,000 - 22,000 บาท/เดือน
 • ทุกตำแหน่งงานต้องมีวันหยุดให้สัปดาห์ละ1 วัน ถ้าหากต้องการจ้างพิเศษ OTวันละ 500-1,200 บาท